Portrait of the writer AN Strugovschikov. Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
«Portrait of the writer AN Strugovschikov.» - Karl Pavlovich Bryullov