Portrait Of Sofia Andreyevna Shuvalova Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
«Portrait Of Sofia Andreyevna Shuvalova» - Karl Pavlovich Bryullov