Self-portrait. 1813-1816 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
«Self-portrait. 1813-1816» - Karl Pavlovich Bryullov