Portrait SF Shchedrin. 1824 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
«Portrait SF Shchedrin. 1824» - Karl Pavlovich Bryullov