Self-portrait. 1848 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
«Self-portrait. 1848» - Karl Pavlovich Bryullov