Narcissus. 1819 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
«Narcissus. 1819» - Karl Pavlovich Bryullov