Self-portrait. Around 1833 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
«Self-portrait. Around 1833» - Karl Pavlovich Bryullov