Portrait AM GORNOSTAYEVA. 1834 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
«Portrait AM GORNOSTAYEVA. 1834» - Karl Pavlovich Bryullov