The Last Day of Pompeii Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
«The Last Day of Pompeii» - Karl Pavlovich Bryullov