Portrait of the writer NV Kukolnik Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
«Portrait of the writer NV Kukolnik» - Karl Pavlovich Bryullov