Portrait of the unknown. 1860 Kazan Vasily Perov (1833-1882)

随机图片
Portrait of the unknown. 1860 Kazan — Vasily Perov