Portrait MP Shevtsova, wife of AA Shevtsov. 1876 Ilya Repin (1844-1930)

随机图片
Portrait MP Shevtsova, wife of AA Shevtsov. 1876 — Ilya Repin