Portrait of Mary Klopushinoy. 1925 Ilya Repin (1844-1930)

随机图片
«Portrait of Mary Klopushinoy. 1925» - Ilya Repin