Portrait of Pavel Tretyakov. 1883 Ilya Repin (1844-1930)

随机图片
«Portrait of Pavel Tretyakov. 1883» - Ilya Repin