Poprishchin (the hero of novels by Nikolai Gogol). 1882 Ilya Repin (1844-1930)

随机图片
«Poprishchin (the hero of novels by Nikolai Gogol). 1882» - Ilya Repin