Family Portrait Delarov. 1906 Ilya Repin (1844-1930)

随机图片
«Family Portrait Delarov. 1906» - Ilya Repin