Portrait of the critic Vladimir Stasov. 1873 Ilya Repin (1844-1930)

随机图片
«Portrait of the critic Vladimir Stasov. 1873» - Ilya Repin