Dubky under Sestroretsk. 1857 48h66, 3 Ivan Ivanovich Shishkin (1832-1898)

随机图片
Dubky under Sestroretsk. 1857 48h66, 3 — Ivan Ivanovich Shishkin