Boy solon. 1869-1870 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

随机图片
Boy solon. 1869-1870 — Vasily Vereshchagin