Boy solon. 1869-1870 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

随机图片
«Boy solon. 1869-1870» - Vasily Vereshchagin