Перед дождем Konstantin Kryzhitsky (1858-1911)

随机图片
«Перед дождем» - Konstantin Kryzhitsky