arkhipov girl with pitcher 1927 Abram Arkhipov (1862-1930)

随机图片
arkhipov girl with pitcher 1927 — Abram Arkhipov