Portrait of Eugeny Serebriakov Zinaida Serebryakova (1884-1967)

随机图片
Portrait of Eugeny Serebriakov — Zinaida Serebryakova