Portrait of V. M. Dukelsky Zinaida Serebryakova (1884-1967)

随机图片
«Portrait of V. M. Dukelsky» - Zinaida Serebryakova