The Adoration of the Shepherds Nicolas Poussin (1594-1665)

随机图片
«The Adoration of the Shepherds» - Nicolas Poussin