The Flight into Egypt Nicolas Poussin (1594-1665)

随机图片
«The Flight into Egypt» - Nicolas Poussin