View of lHermitage, Jallais Hills, Pontoise. (1867) Camille Pissarro (1830-1903)

随机图片
«View of lHermitage, Jallais Hills, Pontoise. (1867)» - Camille Pissarro