Leighton Study of a Lemon Tree Frederick Leighton (1830-1896)

随机图片
«Leighton Study of a Lemon Tree» - Frederick Leighton