Cymon and Iphigenia Frederick Leighton (1830-1896)

随机图片
«Cymon and Iphigenia» - Frederick Leighton