The Tragic Poetess Frederick Leighton (1830-1896)

«The Tragic Poetess» - Frederick Leighton