La Nanna Frederick Leighton (1830-1896)

«La Nanna» - Frederick Leighton