At the Fountain Frederick Leighton (1830-1896)

随机图片
«At the Fountain» - Frederick Leighton