The Isle of Chios Frederick Leighton (1830-1896)

随机图片
«The Isle of Chios» - Frederick Leighton